Archive for the KS Konradia Gdańsk Category

„Konradia”, cz. 2

Posted in Kluby i drużyny, KS Konradia Gdańsk on Styczeń 13, 2012 by prussport

Po wybuchu II wojny światowej sportowcy poddani zostali takim samym represjom, jak działacze polityczni. Losy sportowców tożsame są z losami wszystkich Polaków.

Reaktywacja Klubu po zakończeniu wojny miała miejsce bardzo szybko, bo już w październiku 1945 roku, przyjął on nazwę Pocztowy Klub Sportowy „Pocztowiec”. Pamiętając doświadczenie przedwojenne- brak własnego stadionu, wiosną 1946 roku zapadła decyzja o jego budowie. Do tego celu przeznaczono teren na Biskupiej Górce w Gdańsku. Stadion im. Obrońców Poczty Polskiej służył sportowcom PKS-u do 1949 roku, kiedy to włączono ich do Zrzeszenia Związkowych Klubów Sportowych, który to nomen omen rozwiązano już w następnym roku.

PKS krótko był „sierotą”. Jako Koło Sportowe Łączności włączony został do Federacji „Kolejarz” przy Wojewódzkim Zarządzie Łączności. W tej formie organizacyjnej działał do 1957 roku. I tu czas na ważną dla dziejeszej „Konradii” datę- 12 marca 1957 roku na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym zlikwidowana zostaje Federacja „Kolejarz”, a reaktywuje się Klub Sportowy „Konradia” Gdańsk, przyjmując imię dowódcy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku Konrada Guderskiego ( po którego śmierci dowództwo objął jeden z założycieli PKS-u Alfons Flisykowski). Wtedy to ustalono statut i herb Klubu. W 1968 roku KS „Konradia” liczy sobie 268 sportowców trenujących w 6 sekcjach.

W 1971 roku związki sportowe i kluby zrzeszone zostały w jeden organ przy Polskiej Federacji Sportu siedzibą w Warszawie. 26.11.1971 roku zapadła decyzja, by KS „Konradia” przekształcić na Międzyzakładowy Klub Sportowy Łączności „Konradia”, który w 1973 roku zgłosił akces do Wojewódzkiej Federacji Sportu.

MKSŁ „Konradia” działał w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych prężnie organizując największą imprezę chodziarską w kraju- Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym o „Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku” odbywające się co roku na początku września, Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Stołowym, współpracuje z pocztowymi klubami sportowym z innych miast.

Ciekawym jest fakt, iż przyjmując imię dowódcy obrony Poczty Polskiej w Gdańsku – podporucznika rezerwy Wojska Polskiego Konrada Guderskiego MKSŁ „Konradia” nawiązał zarówno do jednego z wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową- ataku na Pocztę Polską w Gdańsku i jednocześnie nawiązał w swej działalności sportowej do tradycji sportowców- pracowników Poczty Polskiej, którzy polegli za działalność patriotyczną.

Tak więc „mały może też dużo”. Świadczy o tym zarówno historia Pocztowego Klubu Sportowego, dzisiejszego MKSŁ „Konradia”, jak i współczesne działania i sukcesy sportowe Klubu. Dzieje Klubu pokazują jak ważną siłą jest sport, niosąc w sobie wiele idei. Do dnia dzisiejszego Klub zorganizował 47 Międzynarodowych Zawodów w Chodzie Sportowym o Puchar Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Gratulujemy i życzymy powodzenia dalej !

Reklamy

„Konradia”, cz. 1

Posted in Kluby i drużyny, KS Konradia Gdańsk on Styczeń 11, 2012 by prussport

Wspominaliśmy już Klub Sportowy „ Konradia”, pisząc o nim: pewien zapomniany pocztowy klub. Przekornie odpowiedzmy zasadzie, także w sporcie aktualnej, a mianowicie, że „duży może więcej” w następujący sposób- „mały może też dużo” , zwłaszcza „mały” z takimi tradycjami. Ale od początku:

Dzisiejszy Międzyzakładowy Klub Sportowy Łączności „Konradia” jest spadkobiercą powstałego w Wolnym Mieście Gdańsku w 1936 roku Pocztowego Klubu Sportowego. Pamiętamy dobrze, iż mino konstytucji WMG, która gwarantowała Polakom stanowiącym ok. 9 % ludności swobodny rozwój narodowy, od samego początku istnienia WMG władze gdańskie stosowały różnorodne i wysublimowane utrudnienia i szykany wobec Polaków. Wobec postaw antypolskich i narastającego poczucia zagrożenia Polacy zrzeszali się w różnorodnych organizacjach polonijnych, które oprócz mobilizowania rodaków, rozwijania akcji propagandowych związanych z wyborami do Volkstagu, urządzały także imprezy kulturalne, towarzyskie i sportowe. Były wiec kluby i stowarzyszenia różnych grup zawodowych i społecznych: kolejarzy, dziennikarzy, nauczycieli, kupców i przemysłowców, drukarzy, bankowców oraz sportowców. Obok istniejącego już Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Klubu Sportowego „Gedania” do życia powołany został Pocztowy Klub Sportowy zrzeszający wszystkich pracowników Poczty Polskiej w WMG.

Do grupy inicjatorów powstania PKS-u należą osoby, których nazwiska znane są z podręczników historii, bynajmniej nie jako sportowców- Alfons Flisykowski- podreferendarz w Urzędzie Pocztowo- Telegraficznym nr 1 przy Pl. Heweliusza, późniejszy dowódca obrony Poczty Polskiej (01.09.1939 r) rozstrzelany 5 października 1939 r. , Franciszek Kuntz- obrońca Poczty, rozstrzelany 5 października 1939 r. (także rozstrzelany 5 października), Franciszek Dobrzychowski- starszy ekspedient, Eryk Budziński- do 31.03.1939 r. dyrektor Okręgu Pocztowo- Telegraficznego RP w Gdańsku, Józef Bieliński- sekretarz pocztowy, Augustyn Sikorski- naczelnik urzędu, Jan Michoń, radca, od marca 1939 roku dyrektor okręgu, który także zginął broniąc swojego miejsca pracy). Wracając do wydarzeń poprzedzających 1 września 39.

Sportowcy PKS-u , niemając własnego obiektu sportowego, trenowali na obiektach KS Gedania, podczas zawodów międzynarodowych występowali w barwach Gedanii . Niemcy utrudniali działanie polskim klubom sportowym zdając sobie sprawę, że w owym czasie sport miał podwójne znaczenie- krzewił nie tylko tężyznę fizyczną, zagrzewał jednocześnie ducha walki, cementował środowisko, budził uczucia patriotyczne. Sportowcy publicznie przeciwstawiali się próbom germanizacji i atakom antypolskim. Stąd też jedynie KS Gedania był zarejestrowany, a sportowcy PKS-u występowali na tzw. podwójnej karcie. W PKS-ie działały sekcje: strzelacka, lekkoatletyczna, gimnastyczna, siatkówki oraz piłki nożnej. 


Pewna reklama – zapomniany klub

Posted in Kluby i drużyny, KS Konradia Gdańsk, Pocztowy Klub Sportowy w Gdańsku on Lipiec 26, 2011 by prussport

Przeglądając książkę Alberta Gochniewskiego „60 lat gdańskiego sportu” znalazłem całostronnicową reklamę Poczty Polskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie zastosowany tam znakomity pomysł przypomnienia pewnego zapomnianego pocztowego klubu i jego poprzedników.

%d blogerów lubi to: